Teknoloji Nedir?

Teknoloji olmazsa olmaz konumuna gelen ve insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan genel bilgidir.

Bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşleri de vardır.

Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin etkin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.

Teknoloji Önemi Nedir?


Teknoloji bir insan etkinliğidir. İnsanlık tarihinde bilimden ve mühendislikten önce var olmuş olan bir kavramdır. Pek çok yönden bilimin uygulamaya geçirilmiş hali olarak görülmektedir. Teknoloji sayesinde insanların hayatta kalabilmesi için gerekli olan araç ve gereçlerin üretilmesi sağlanır. 

Ayrıca üretim yöntemlerinin, yeteneklerin bir araya gelmesini sağlayan bilgi bütününe de teknoloji olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde hayatın her alanında varlık gösteren teknolojik ürünler sayesinde yaşam oldukça kolaylaşmıştır. Teknoloji sayesinde üretim artmış, mesafeler kısalmış, bilgi tüm dünyaya yayılmış, gelişmiş düzeyi artmış, kişilerin yaşamları kolaylaşmıştır. 

Günümüzde insanların ihtiyaçları ve çeşitli konularda sorunları vardır. Bu sorunları çözebilmek ve ihtiyaçları gidermek için teknolojiye ihtiyaç duyulur. Şuan 2000 sonrası yılları değil de daha eski zamanda teknoloji öncesi bir dönemde yaşıyor olduğumuzu bir düşünün.

Temel ihtiyaçlarımızdan elektrikten yoksunuz aslında bu bile büyük bir eksik. Elinizin altındaki internet olmasaydı temel ev aletleri (çamaşır makinası, buzdolabı, fırın vb.) olmasaydı hayat ne kadar zor olurdu. Örnek olarak eski zamanlar da insanlar beslenme ihtiyacını karşılamak için ellerinde bulanan aletleri (ağaçları, çalıları) kullanarak mızraklar yaptılar.

Düşünün o zamanlarda insanların beslenme ihtiyacını karşılaması bile günümüzdekine göre ne kadar zor ve farklı. Şimdi ise insanların beslenme ihtiyacını karşılaması çok kolay. Bundan da teknolojinin bir yerde insanları hazıra alıştırdığını ve tembelleştirdiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca teknoloji bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi içinde önemli rol oynar.

Web Site: https://www.antekno.com/ - Ana Sayfaya Dön »